OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Pravni fakultet Rijeka

Hahlić 6

51 000 Rijeka

Hrvatska

 

IBAN: HR26 2402 0061 1001 1002 5, kod banke: ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3a, 51 000 Rijeka

OIB: 98164324541

MB: xxxxxx

Kontakt: dekanat@pravri.hr, tel. +385 (0)51 359 500 (centrala)

 

Primjenjivost

Na ovom mrežnom mjestu Pravni fakultet, (u daljnjem tekstu PRAVRI) pruža usluge prodaje krajnjim korisnicima. Način upotrebe ovog mrežnog mjesta krajnjih korisnika uređuje se ovim „Općim uvjetima poslovanja“ (u daljnjem tekstu Uvjeti).

Ovi se Uvjeti primjenjuju na svaki posjet i svaku upotrebu korisnika ovog mrežnog mjesta te na sve informacije, sadržaj te robe i/ili usluge kojima je moguće pristupiti na ovom mrežnom mjestu ili putem nje (u daljnjem tekstu Proizvod).

Uvjeti čine sastavni dio svih ugovornih odnosa koji budu sklopljeni između krajnjih korisnika i PRAVRI radi korištenja ovog mrežnog mjesta i usluga koje PRAVRI putem njega pruža. Krajnji korisnici pristaju na primjenu ovih Uvjeta prilikom svakog korištenja usluga koje se pružaju na ovom mrežnom mjestu. Molimo vas da pažljivo proučite ove Uvjete i u njima sadržane odredbe, te ako je potrebno spremite kopiju za svoje potrebe.

Svaka od ovih odredbi Uvjeta smatra se pojedinačnom odredbom i kao takva ima zasebno djelovanje. U slučaju da pojedina odredba ili odredbe ovih Uvjeta budu proglašene ništetnima, ništetnost tih odredbi neće utjecati na ostale odredbe Uvjeta i Uvjeti će ostati na snazi u preostalom dijelu.

Ovi su Uvjeti (kao i cjelokupni sadržaj na mrežnom mjestu) dostupni na hrvatskom i engleskom jeziku, a za njih je mjerodavno hrvatsko pravo. Sve nejasnoće ili sporove koji mogu proizaći iz upotrebe mrežnog mjesta ili su povezana s upotrebom mrežnog mjesta, PRAVRI i korisnici pokušat će riješiti sporazumno, mirnim putem. U slučaju nemogućnosti takvog rješavanja sporova, spor će rješavati nadležni sud. Posebna pravila o alternativnom načinu rješavanja sporova primjenjuju se za krajnje korisnike koji se smatraju potrošačima, sukladno Uredbi (EU) br. 524/2013 od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova sporove EU, koja uspostavlja ORS platformu kojoj se može pristupiti putem linka.

Prava i obveze korisnika

Krajnji korisnici isključivo su odgovorni za svoje korištenje mrežnog mjesta, kao i za zaštitu povjerljivosti zaporki i drugih korisničkih podataka za pristup mrežnom mjestu. Krajnji korisnici su isključivo odgovorni za osiguravanje opreme kojom pristupaju mrežnom mjestu.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korisnici izjavljuju da svojim radnjama i/ili svojim korištenjem mrežnog mjesta neće ograničavati ili onemogućavati druge korisnike u njegovu korištenju te da neće postupati na način protivan pozitivnim propisima. Ovo se osobito odnosi na korištenje mrežnog mjesta na način koji bi štetio PRAVRI i/ili predstavljao narušavanje prava trećih osoba. Ako korisnik postupi na takav način, PRAVRI zadržava pravo krajnjem korisniku ograničiti ili ukinuti pristup mrežnom mjestu, a krajnji korisnik se obvezuje obeštetiti PRAVRI. Krajnji korisnici upoznati su s mogućnošću da u tijeku rada ovog mrežnog mjesta dođe do nedostupnosti sadržaja i/ili usluga koje se putem njega pružaju. Takva nedostupnost može biti prouzročena raznim događajima koji su izvan kontrole PRAVRI, uslijed koje činjenice PRAVRI ne može odgovarati za bilo kakva oštećenja, gubitke ili štetu koja krajnjim korisnicima nastane uslijed takvih događaja. PRAVRI, kao niti njegovi zastupnici neće biti odgovorni za štetu koja korisnicima i/ili trećim osobama može nastati kao posljedica korištenja ili kao posljedica nemogućnosti korištenja mrežnog mjesta. Mrežno mjesto može sadržavati i sadržaj trećih strana, kojeg PRAVRI ne kontrolira, ne jamči za njegovu potpunost, točnost ili istinitost, niti je za njega odgovoran.

Intelektualno vlasništvo

Ovo mrežno mjesto kao i njegov sadržaj mogu biti zaštićeni odgovarajućim pravima intelektualnog vlasništva, kao što su, primjerice, autorsko pravo, pravo žiga (tj. registriranog znaka, odnosno tzv. robne marke), pravo industrijskog dizajna i drugo. Korištenje sadržaja dostupnih na mrežnom mjestu, kao što su, primjerice, tekstovi, fotografije, slike, crteži, logotipi, audio i/ili video snimke, aplikacije i eventualni drugi računalni programi, zaštićeni nazivi Proizvoda i drugo („Materijali“) dopušteno je samo u osobne nekomercijalne svrhe i samo na način kako je to predviđeno s obzirom na narav, predmet i namjenu ovog mrežnog mjesta. Zabranjeno je reproduciranje (odnosno, umnožavanje, kopiranje, preuzimanje i slično), distribuiranje (primjerice, prodaja, dijeljenje, odnosno razmjena, iznajmljivanje i slično), priopćavanje javnosti (primjerice, objavljivanjem na drugim internetskim stranicama ili društvenim mrežama ili na drugi način) ili prerada (odnosno mijenjanje, prilagođavanje i slično) Materijala bez prethodnog pisanog dopuštenja PRAVRI. Kršenje ove zabrane može imati za posljedicu povredu prava intelektualnog vlasništva, a što povlači za sobom, između ostaloga, odgovornost za štetu i/ili za prekršaj ili kazneno djelo.

Usluge kupoprodaje i narudžbe dostupne robe i usluga

Ovim Uvjetima uređuje se i postupak sklapanja ugovora između krajnjeg korisnika i PRAVRI, za kupoprodaju i isporuku Proizvoda dostupnih na mrežnom mjestu. Niže su detaljno navedeni različiti stupnjevi koji slijede u postupku kupoprodaje i narudžbe dostupnih Proizvoda, sadržaj ugovornog odnosa koji će temeljem takve narudžbe biti sklopljen između korisnika i druge važne informacije. Uvjeti čine sastavni dio ugovora koji će biti sklopljen između korisnika i PRAVRI te se Uvjeti ponude i ugovor sklapaju na hrvatskom i engleskom jeziku.

Prije nego krajnji korisnik koji je potrošač sklopi ugovor ili bude obvezan odgovarajućom ponudom PRAVRI ga na jasan i razumljiv način obavještava o svim informacijama iz čl. 42. i 57. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15 i 14/19), posebice o glavnim obilježjima robe ili usluge, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, nazivu i sjedištu trgovca uvjetima o korištenju prava na jednostrani raskid ugovora i mehanizmima rješavanja sporova. Dodatne informacije vezane uz obvezu predugovornog obavještavanja moguće je pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15 i 14/19).

Cijene Proizvoda, dostupnost, načini plaćanja

Cijene izražene u dijelu mrežnog mjesta na kojem je omogućena prodaja Proizvoda predstavljaju konačne cijene dostupnih Proizvoda. Sve su cijene izražene u kunama (HRK) i u njih je uključen porez na dodanu vrijednost (PDV). Kupoprodaja i dostava dostupnih Proizvoda vrše se temeljem cijena izraženih i obračunatih na dan narudžbe, bez obzira na datum dostave.

Dostupnost Proizvoda ovisi o brojnim faktorima. PRAVRI će poduzeti odgovarajuće napore da osigura dostupnost svih Proizvoda, no to u svakom trenutku neće biti moguće. Prilikom narudžbe svakog od Proizvoda, na mrežnom mjestu bit će naznačena sva primjenjiva ograničenja u dostupnosti. Slike Proizvoda na mrežnom mjestu ilustrativne su prirode te Proizvod koji će biti isporučen ne mora u potpunosti odgovarati slici Proizvoda u trenutku narudžbe.

PRAVRI zadržava mogućnost primjene posebnih cijena u odnosu na pojedine kategorije i/ili količine Proizvoda, pojedine kategorije korisnika ili posebnih cijena koje će korisnicima biti dostupne na drugi način. U slučaju primjene posebnih cijena, radi ograničenja u dostupnosti određenih Proizvoda, akcija ili popusta, u dijelu mrežnog mjesta na kojem je omogućena prodaja Proizvoda bit će naznačene takve posebne cijene koje će biti primjenjive u tijeku trajanja posebnih uvjeta dostupnosti, akcija ili popusta. U takvom će slučaju korisnicima uz posebnu cijenu biti naznačeno i razdoblje trajanja posebne cijene, ali i izvorna cijena u svrhu omogućavanja usporedbe.

Odabrane Proizvode bit će moguće platiti kreditnom karticom ili virmanskim plaćanjem. Prihvaćaju se sljedeće kreditne kartice: Visa, Maestro, MasterCard.

Postupak procesa kupoprodaje dostupnih Proizvoda na mrežnom mjestu

Nakon što ste odabrali željeni Proizvod i željenu količinu, možete ga bez ikakve obveze dodati u svoju košaricu klikom na gumb „U košaricu”. Sadržaj košarice možete uvijek bez ikakve obveze pregledati klikom na košaricu, te promijeniti broj Proizvoda ili ih ukloniti iz košarice. Kako biste kupili Proizvode koje ste dodali u košaricu, kliknite „Blagajna”. Potrebno je unijeti tražene podatke, odabrati način plaćanja te potvrditi naznačene podatke. Postupak naručivanja možete prekinuti u svakom trenutku ili ga dovršiti klikom na gumb „Blagajna”. U svakom trenutku tijekom naručivanja možete ispraviti i/ili izmijeniti svoje podatke prije negoli pošaljete svoju narudžbu, odnosno prije klika na gumb „Plaćanje karticom”. Molimo, pažljivo pregledajte svoju narudžbu prije klika na gumb „Plaćanje karticom”, jer izmjena ili ispravljanje narudžbe nije moguće nakon što pošaljete svoju narudžbu.

Za virmansko plaćanje pratite podatke koje ćete dobiti prilikom odabira ovog načina plaćanja.

Po dovršetku procesa kupovine na mrežnom mjestu, korisnik će bez odgode na e-mail adresu koju je naznačio dobiti automatski generiranu e-mail poruku u kojoj će biti naznačena potvrda narudžbe. U tom trenutku vaša je narudžba postala konačna s podatcima kakve ste zaprimili u automatski generiranoj e-mail poruci te je sklopljen ugovor o kupoprodaji s trenutačnom obvezom između Vas i PRAVRI, s ograničenim trajanjem do isporuke naručenih Proizvoda. Riječ je o automatskoj poruci koja se generira po dovršetku postupka kupovine i koja sadrži sve podatke u skladu s odgovarajućim propisima, osobito korisnikove podatke, naručene artikle, njihove cijene i podatke o dostavi. U slučaju da po dovršetku kupovine niste dobili ovakvu e-mail poruku, provjerite jeste li unijeli ispravnu e-mail adresu i funkcionira li ona ispravno (spam folder i sl..). U slučaju da je e-mail adresa ispravno unesena i funkcionira na uobičajeni način, provjerite jeste li dovršili postupak kupovine.

Način korištenja Mrežnog mjesta: mogućnost registracije i kupnja u statusu „Gosta“

Korisnici su ovlašteni koristiti mrežno mjesto bez posebne registracije. Ako se takvi korisnici odluče na kupovinu, mogu kupovati u statusu „Gost“ te će morati unijeti samo one podatke koji su nužni za dovršetak procesa prodaje i dostave dostupnih Proizvoda.

Korisnici su u svakom trenutku ovlašteni na odgovarajući način izmijeniti svoje korisničke podatke. PRAVRI će korisnicima i u procesu registracije i u procesu kupovine osigurati tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje pogrešnog unosa podataka. Korisnici su dužni prilikom unosa svojih podataka u svrhu registracije ili u svrhu kupovine na mrežnom mjestu, provjeriti ispravnost i točnost unesenih podataka. Unesene podatke PRAVRI će smatrati relevantnima i temeljem navedenih će ispunjavati svoje obveze iz ovih Uvjeta.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Korisnik koji je potrošač sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15 i 14/19) ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok započinje teći od dana kada je korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane korisnika, naručena roba predana u posjed odnosno u slučaju sklapanja ugovora o uslugama od dana sklapanja ugovora.

Korisnik je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti PRAVRI o svojoj odluci da raskine ugovor putem obrasca za jednostrani raskid ugovora dostupnog na ovoj poveznici ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. U tom slučaju PRAVRI će korisniku, bez odgađanja, dostaviti potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

Iskoristi li korisnik svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, nijedna strana neće biti dužna ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog na daljinu, već je svaka strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

Korisnik nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora, osim troškova dodatnih troškova uzrokovanih odabirom vrste prijevoza različite od najeftinijie standardne vrste koju je ponudio PRAVRI i izravnih troškova povrata robe, kao i troškova umanjenja vrijednosti robe uzrokovanih rukovanjem robe, koje nadilazi pregled stvari i u suprotnosti je sa načelom savjesti i poštenja.

Iskoristi li korisnik svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, PRAVRI mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci korisnika da raskida ugovor, vratiti korisniku sve što je ovaj platio na temelju ugovora. PRAVRI nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat korisnikova izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio PRAVRI.

PRAVRI mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu naručeni Proizvodi budu vraćeni, odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je naručene Proizvode poslao natrag PRAVRI, ako bi o tome PRAVRI bio obaviješten prije primitka naručenih Proizvoda.

Osim ako je PRAVRI ponudio da Proizvode koje potrošač vraća sam preuzme, korisnik mora izvršiti povrat Proizvoda bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio PRAVRI o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka roka od 14 dana poslao robu ili ju predao PRAVRI, odnosno osobi koju je PRAVRI ovlastio da primi robu.

Korisnik mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je PRAVRI pristao snositi te troškove ili ako je PRAVRI propustio obavijestiti korisnika o tome da je dužan snositi te troškove. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja Proizvodima, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda.

PRAVRI će izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Dodatne informacije vezane uz pravo korisnika na jednostrani raskid ugovora moguće je pronaći u „Zakonu o zaštiti potrošača“ (NN br. 41/14, 110/15 i 14/19).

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI

PRAVNI FAKULTET, Hahlić 6, 51000 Rijeka | HR


Nema proizvoda

To be determined Dostava
0.00 € PDV
0.00 € Ukupno

Blagajna